Over Griekenland, in 't kort

Griekenland was tot 31 december 2006 de enige lidstaat van de Unie die niet aan een ander lidstaat grenste. In het noorden scheidt een 1.180 kilometer lange grens het land van Turkije, Bulgarije, de voormalige Joegoslavische republiek Macedonië en Albanië.
Griekenland is een 131.990 vierkante kilometer groot schiereiland in Zuid-Europa. Het overwegend bergachtige land wordt gekenmerkt door de tegenstelling tussen hoge bergen - de hoogste, de Olympus is 2.917 meter hoog - en het blauwe water van de Middellandse Zee. Vierenveertig procent van de oppervlakte van het land wordt voor landbouw gebruikt en tweeëntwintig procent is bedekt met bossen. De Acheloös en de Aliàkmon zijn de grootste rivieren. Ten zuiden, ten oosten en ten westen van het vasteland liggen talrijke Griekse eilanden. Het grootste ervan is Kreta, dat zich van oost naar west 266 kilometer uitstrekt. Griekenland is bekend door zijn geschiedenis, het een vooraanstaande rol gespeeld in de klassieke oudheid. Zijn geschiedenis, zijn natuur, zijn rijke cultuur, zijn zonovergoten stranden en zijn lekker eten trekken jaarlijks miljoenen toeristen aan.


De bevolking

In Griekenland wonen ruim 11 miljoen mensen en de gemiddelde bevolkingsdichtheid bedraagt er ongeveer 80 inwoners per vierkante kilometer. Het aantal Grieken dat in het buitenland woont, wordt op bijna veertig procent van de huidige bevolking van Griekenland geraamd. De voornaamste emigratielanden waren in het verleden de Verenigde Staten, Australië en Duitsland. Het land kent een geringe jaarlijkse bevolkingsaangroei. 

De economie
De landbouw speelt nog steeds een grote rol in de Griekse economie. Van groot belang is daarnaast de koopvaardij (1.200 schepen in 1990, of vijf procent van de wereldhandelsvloot). Tot het einde van de jaren zestig waren de industrieondernemingen voornamelijk familiebedrijven. Sindsdien heeft de Griekse industrie zich echter sterk ontwikkeld en het aandeel van industrieproducten in de uitvoer van het land neemt nog steeds toe. Griekenland is befaamd om vele van zijn landbouwproducten: wijn, olijven, olijfolie, fetakaas, tabak, walnoten en amandelen.

De staatsstructuur
Griekenland is een parlementaire democratie. De wetgevende macht ligt bij het Parlement (Vouli) en de president van de republiek, die de wetten goedkeurt en afkondigt. Van de driehonderd leden van het Parlement worden er twaalf rechtstreeks door de politieke partijen volgens het door hen bepaalde aantal stemmen aangewezen; de andere worden bij rechtstreekse algemene verkiezingen gekozen volgens een stelsel van "versterkte" evenredige vertegenwoordiging.
De uitvoerende macht wordt door de president en de regering uitgeoefend. De president wordt voor vijf jaar door het parlement gekozen. Hij benoemt de minister-president en op diens voorstel de ministers.
Griekenland is ingedeeld in 52 departementen (nomi) en 13 regio's, te weten: Oost-Macedonië en Thracië, Midden-Macedonië, Epirus, Thessalië, West-Griekenland, Midden-Griekenland, Attica, de Peloponnesus, de noordelijke eilanden van de Egeïsche Zee, de zuidelijke eilanden van de Egeïsche Zee, Kreta en de Ionische Eilanden.

Griekse dansen
De Oude Grieken prefereerden de dans boven alle andere kunstvormen. Hun waardering in het schouwspel ging uit naar het ritmische, het buigzame, en naar expressieve bewegingen. Maar de dans is ook belangrijk voor de hedendaagse Griek, die nood heeft aan een manier om zich uit te drukken, zij het dan op een iets andere manier dan vroeger. Door het organiseren van lessen in traditionele en moderne Griekse dansen, probeert ELEFTHERIA Paralias deze oude gewoonte levend te houden, en ze tegelijkertijd aan andere gemeenschappen door te geven.

Griekse Keuken
De Griekse keuken, die gedurende de eeuwen heen heel wat vreemde invloeden heeft ondergaan, is in de hele wereld gekend. Gerechten zoals moussaka, Griekse salade, dolmades en dergelijke, zijn wereldberoemd.

Grieks vermaak
Eén van de karakteristieke eigenschappen van de Griekse mentaliteit is de neiging om plezier te maken en te vieren zonder reden en zonder speciale voorwaarden. De Griek viert wanneer hij blij is en danst wanneer hij droevig is. Deze feesten, die in het geheugen gegrift zijn van diegenen die er al aan deelgenomen hebben, zijn vol plezier, zang en dans. Tijdens deze feesten die tot in de vroege uren duren, staat de tijd stil, en wordt het moment zélf belangrijk. Ook ELEFTHERIA Paralias wil deze traditie in stand houden door geregeld diverse feesten te organiseren en geeft zijn leden de mogelijkheid om te genieten van de onbezorgdheid, de euforie en het stilstaan van de tijd, zelfs al is het voor een kortstondig moment, tijdens de Griekse avonden die ze organiseert. 

Map van de Griekse regio's en prefecturen:

 

De eerste vijf dingen die je te binnen schieten, als je aan Griekenland denkt...

Socrates

Socrates is een Griekse wijsgeer uit de klassieke oudheid, die trachtte de menselijke natuur te doorgronden. Hij is bekend om zijn leerstelling "ken jezelf" en heeft een belangrijke bijdrage geleverd tot het wijsgerig denken. Socrates werd in 470 vóór Christus in Athene geboren. Hij was een centrale figuur in het Athene van zijn tijd. Hij voerde gesprekken over moraal en levensbeschouwingen met politici, dichters en ambachtslui. Zeere omstreden waren zijn gesprekken met jongeren, die hij ertoe aanmoedigde na te denken over het leven, over zichzelf en over goed en kwaad. In 399 vóór Christus werd hij aangeklaagd wegens "goddeloosheid" en beschuldigd van "misleiding van de jeugd", "veronachtzaming van de goden die de stad aanbidt" en "het invoeren van nieuwe goden". Hij werd schuldig bevonden en veroordeeld tot de dood door de gifbeker. Hoewel hij de gelegenheid kreeg uit de gevangenis te vluchten, weigerde hij dat en dronk hij de dodelijke beker leeg. Bijzonder in verband met Socrates is dat hij geen enkel geschrift heeft nagelaten. De meeste, zo niet alle informatie die wij over hem hebben, komt uit de dialogen van Plato en de Memorabilia (herinneringen) van Xenophon. Socrates, Plato en Aristoteles, die allen deel uitmaken van de Griekse filosofische traditie, worden beschouwd als drie van de invloedrijkste wijsgeren van de westerse beschaving.


Eilanden

In de Egeïsche en de Ionische Zee liggen meer dan tweeduizend eilanden verspreid. De Griekse kustlijn is hierdoor 15.021 kilometer lang en dat verklaart waarom Griekenland zo'n populaire bestemming is voor zonnige strandvakanties. Het toerisme is een belangrijke bron van inkomsten voor Griekenland en het probleem van de grote concentratie van toeristen in een klein aantal vakantiecentra blijft beperkt door het grote aantal eilanden. De eilanden, ongeveer één vijfde van de totale oppervlakte van het land, worden gewoonlijk in twee groepen verdeeld: de Ionische eilanden, met Korfou ten westen van het vasteland, en het veel grotere aantal Egeïsche eilanden met Rhodos en Kreta ten oosten daarvan. Van de tweeduizend eilanden zijn er slechts 136 bewoond.


Parthenon

Het Parthenon is de tempel op de Akropolis te Athene. De naam PArthenon vindt zijn oorsprong in de cultus van Athena Parthenos (de maagdelijke Palas Athena). De Atheense staatsman Pericles had de leiding over de bouwwerkzaamheden, die in 447 vóór Christus begonnen. Het gebouw zelf werd in 438 vóór Christus voltooid, maar het duurde tot 432 vóór Christus vooraleer de buitenkant was afgewerkt. Hoewel het Parthenon in de loop der eeuwen schade heeft geleden en veel beeldhouwwerken verloren zijn gegaan, is de basisstructuur behouden gebleven. Beeldhouwwerken die uit het Parthenon zijn weggehaald, kunnen vandaag onder meer in Londen, Kopenhagen en Parijs worden bewonderd.


Onassis

Aristoteles Onassis was een Griekse scheepvaartmagnaat en internationale zakenman, die een vloot van supertankers en vrachtschepen uitbouwde die de marine van vele landen overtrof. Hij werd in 1906 geboren in een familie van rijke tabakshandelaars in Smyrna, het huidige Izmir. Toen de stad in 1922 door de Turken werd ingenomen, verloor zijn familie vrijwel al haar bezittingen, maar zij slaagde erin Aristoteles naar Zuid-Amerika te zenden. Daar was het dat hij, toen hij in een bedrijf werkte dat tabak invoerde, zijn beginkapitaal verdiende. De Griekse regering vroeg Onassis in 1928 over een een handelsovereenkomst met Argentinië te onderhandelen. Hij werd toen aangesteld als consul-generaal. Toen hij 25 was, had Onassis zijn eerste miljoen verdiend. Hij investeerde in de produktie van sigaretten en de handel in grondstoffen. In 1932 kocht hij zijn eerste zes vrachtschepen. In de jaren veertig en vijftig breidde hij zijn vloot uit en zijn zakenimperium groeide en bloeide. Van 1957 tot 1974 was hij de eigenaar en beheerde hij de Griekse Nationale Luchtvaartmaatschappij, waarvoor hem concessie was verleend door de regering. In 1968 trouwde hij met Jacqueline Bouvier Kennedy, de weduwe van John F. Kennedy. Hij overleed in Parijs in 1975.


Moussaka

Hoewel moussaka in de eerste plaats met Griekenland wordt geassocieerd, wordt dit gerecht traditioneel in de hele Balkan en het Midden-Oosten bereid. De Griekse versie bestaat uit lamsvlees en aubergines. De aubergines worden in plakjes gesneden en in olijfolie gebakken; vervolgens worden zij in laagjes in een schotel geschikt met een mengsel van lamsgehakt, uien, tomatensaus en kruiden. Vervolgens wordt een behamelsaus met geraspte kaas over het vlees en de groenten gegoten, waarna de schotel in de oven kan. Soms worden schijfjes aardappel op de bodem van de schotel gelegd om een onderlaag te vormen.


Klik op deze lijn om het Griekse volkslied (hymne) te beluisteren

Klik op deze lijn om meer over de nationale hymne te lezen,  Ύμνος εις την ελευθερίαν, het Vrijheidslied
Copyright © ELEFTHERIA Paralias v.z.w. 1999 - 2018


 .
free counters
sinds december 2009