Over Eleftheria Paralias vzw

Eleftheria Paralias is een Belgische vereniging zonder winstoogmerkt die tot doel heeft de Griekse en de Belgische culturen te verbroederen. Deze vereniging is ontstaan in 1987, opgericht door een aantal West-Vlaamse Griekenland-fanaten. Naast de uitgave van een driemaandelijks tijdschrift (Nea Paralias), organiseert de vereniging onder andere lessen Griekse dansen, taallessen Modern Grieks, media- en filmvoorstellingen, uitstappen, muziekavonden / het bijwonen van concerten, en af en toe wordt ook eens een Grieks feest georganiseerd.


Over hoe het begon

1986

In dat jaar bestond in Gent reeds een aantal jaren een Griekse vereniging onder de naam Eleftheria vzw met als voorzitter Gilbert Holvoet. De vereniging organiseerde in het najaar van 1986 een Grieks tuinfeest in Drongen, in het landgoed De Campagne. Het feest werd aangekondigd op de Belgische openbare omroep BRT 2 (de huidige Radio 2) en heel wat West-Vlamingen kwamen erop af. Een aantal Brugse Griekenlandfanaten waren er ook, onder andere: Peter Gailliaert, Jean-Marie Petyt, Gaby Simoens, Jan Lejeune, Fernand Lanoye (†) en Johan Van Iseghem.

Tijdens een gezellige babbel, onder een stralende zon en tussen enkele Griekse hapjes en drankjes, discuteerden de Bruggelingen. De kernvraag die hen toen bezig hield was: zou een afdeling van het Eleftheria vzw (Gent) levensvatbaar zijn in Brugge? Gezien de begeestering van de aanwezige Bruggelingen en vooral onder de stimulerende impuls van Peter werd die dag besloten een gok te wagen en een nieuwe afdeling in West-Vlaanderen op te richten. Het nam nog verschillende vergaderingen en maanden in beslag om iets concreets op te bouwen. Eleftheria Paralias West-Vlaanderen begon stilaan concrete vormen aan te nemen. Gezien West-Vlaanderen de kustprovincie is werd voorgesteld om de afdeling Eleftheria Paralias (Eleftheria Kust) te dopen.

Het zaad was gezaaid…


Landgoed "De Campagne", waar de Eleftheria Paralias-story ooit begon… (ook gekend als Jonkershof of Kasteel Haemelinck - foto: Cultuurplatform Drongen)

 

1987

In het ledenblad van Eleftheria vzw, jaargang 2, nummer 3, juli 1987 schrijft Gilbert Holvoet dat het officiële startschot werd gegeven voor Eleftheria Paralias als zelfstandige vereniging. Vanaf dan werkten de twee verenigingen samen en werd het ledenblad van Eleftheria vzw Gent door beide verenigingen samengesteld. Peter Gailliaert was voorzitter.

Een allereerste succesvolle voorstelling van Eleftheria Paralias naar het grote publiek toe was een informatiestand op de Brugse Pandfeesten in het Brugse Astridpark. Ook op de Brugse Jaarbeurs in de Brugse Beurshalle (3 tot 11 oktober 1987) was Eleftheria Paralias aanwezig. Meer en meer belangstellenden kwamen ons vervoegen. De eerste lidkaarten werden opgemaakt in juli 1987. In het najaar gingen de eerste lessen Nieuwgrieks en de danscursus van start.

Het zaad begon vlot te kiemen... En dat terwijl het net minder goed begon te gaan met de moederplant Eleftheria vzw. 


1988

Door een dynamische aanpak en de overtuigende inzet van de bestuursleden boekte de nieuwe vereniging meer en meer succes, hoopvol, met tal van activiteiten. Tal van nieuwe leden boden zich aan. Op 1 juli 1988 verscheen het eerste nummer van een eigen driemaandelijks tijdschrift in mini-formaat. Peter droeg het voorzitterschap over aan Jean-Marie Petyt.

De boom begon stevig te groeien…


1989 – 2005

Het toenmalig bestuur bestond uit Jean-Marie Petyt, Peter Gailliaert, Fernand Lanoye (†), Gaby Simoens, Nancy Goossens (†), Maurice Vankersschaever (†), Johan Van Iseghem, Annemie Verheye en Nicole De Soete. Later traden ook Jan Lejeune, Jacques Loosveld (†), Patrick Vandamme, Henri (Rik) Verhaeghen en Eric Ost tot de bestuursploeg toe. Onder het jarenlange voorzitterschap van Jean-Marie Petyt werd ernaar gestreefd hoofdzakelijk culturele activiteiten te organiseren. Zoals voordrachten over godsdienst, film, muziek, mythologie, poëzie, diavoorstellingen, Grieks aperitief….. Elk jaar was er een fotowedstrijd. De vaste jaarlijkse succesvolle activiteiten waren de nieuwjaarsreceptie en het ledenfeest.

Doch geleidelijk aan begon de boom zijn bladeren te verliezen en een reorganisatie van de vereniging drong zich meer en meer op. 


2005

In december 2005 stelden verschillende bestuursleden zich de vraag: hoe moet het verder met Eleftheria Paralias vzw? Er werd een oproep gedaan naar vrijwilligers die eventueel de vereniging zouden verderzetten en een nieuwe bestuursgroep zouden samenstellen. Tijdens de bijzondere algemene vergadering van 7 december 2005 werden niet genoeg kandidaten gevonden en werd er voorgesteld de vereniging te ontbinden.  


2006

Op 19 januari 2006 boden zes personen zich aan om Eleftheria Paralias vzw een nieuwe toekomst te geven. André Delrue, Nicole De Neve, Emma Ronse, Patrick Vandamme, Johan Van Iseghem en Lieve Wintein vormden een nieuwe bestuursploeg. In 2009 kwam Christine Blanckaert het lijstje vervolledigen. Het ledenblad kreeg de naam Nea Paralias. De naam ‘Nea Paralias’ heeft een tweevoudige betekenis: enerzijds betekent “Nea”, “nieuw” (een vernieuwde vereniging), anderzijds betekent “Nea”, “nieuws”.

Trend : Eleftheria Paralias vzw evolueerde mee met zijn tijd. Was Eleftheria Paralias aanvankelijk eerder een puur culturele vereniging, thans kunnen we stellen dat het een hechte vriendenkring is van mensen die houden van Griekenland en van de Griekse cultuur in alle facetten.  


2011

We vieren 5 jaar Nea Eleftheria Paralias (NEP) en dat is geen nep.

De nieuwe boomscheut die in 2006 werd gepland, groeit en bloeit als nooit tevoren.


2020 

And the story goes on and on...

 .
free counters
sinds december 2009