Adverteren bij en sponsoren van Eleftheria Paralias vzw

Onze vereniging is een vereniging zonder winstoogmerk, dus zonder commercieel winstbejag. Maar het organiseren van aktiviteiten kost niet alleen heel wat inspanning van de bestuursleden die zich kosteloos inzetten voor het Griekse ideaal, het kost hoe dan ook centen, dewelke grotendeels worden gecompenseerd door het lidgeld van de Eleftheria Paralias leden.

Wenst u onze vereniging Eleftheria Paralias vzw extra en ook financieel te steunen, dan kan ook u daartoe bijdragen door in te schrijven als "erelid". Bent u de uitbater van een handelszaak, dan kan u mits een bijkomende vergoeding, eveneens publiciteit voor uw handelszaak maken op onze website en in ons ledenblad.

Bent u geïnteresseerd om ook te adverteren, neem dan kontakt op met de voorzitter, telefonisch op 050.35.65.05, of stuur ons een e-mail aan andre@eleftheriaparaliascom  

 .
free counters
sinds december 2009